Typ SVE

Typ SVE

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVE jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (průchozí svorky CBC, zemnicí svorka TEC).

Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jistící prvek lze tento přiobjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepěťovou ochranou.

Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO.

Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu.

Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě vydaných certifikátů na jednotlivé použité výrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11. Krytí svorkovnic SVE je IP20.

Svorkovnice je také možné sestavit z jiných typů řadových svorek (CBC.6, CBC.10), nebo dle přání zákazníka. Lze je dodat i s jiným jistícím prvkem, např. přepěťovou ochranou.