Typ SVU

Typ SVU

Univerzální stožárové svorkovnice SVU se vyznačují mimořádnou kompaktností a tuhostí. Výrazně menší velikost oproti standardním typům, maximální připojitelnost až 35 mm2, dokonalejší přístup k boční montáži vodičů a rozdělovací svorky bez dodatečných propojek, činí z těchto svorkovnic vynikající řešení v prostorách s omezením montáže a všude tam, kde je požadováno komfortní nové řešení.

Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVU jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S.

Svorkovnice je sestavena z univerzálních svorek OTL (průchozí jednoduché a dvojité svorky), a z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (zemnicí svorka TEC a pojistková svorka SFR). Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jistící prvek lze tento doobjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepěťovou ochranou.

Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do
všech stožárů VO.

Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu.

Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě v ydaných certifikátů na jednotliv é použité v ýrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11; EN 61238-1:2003. Krytí svorkovnic SVU je IP20.

Svorkovnice lze dodat také s jiným jistícím prvkem, např. přepěťovou ochranou.