Morek grupas uzņēmumu konfidencialitātes politika

 

Morek grupas uzņēmumi (turpmāk – Morek) apņemas ievērot savu klientu privātumu. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izklāstīti kritēriji, saskaņā ar kuriem Morek ievāc, pārvalda un izmanto personas datus, kas saistīti ar Morek informatīvo izdevumu, uzaicinājumu uz pasākumiem un citu saziņas līdzekļu izmantošanu, lai veiktu savu darbu.

 

Kādu informāciju Morek ievāc par tevi?

Informāciju, ko tieši iesniedzat vizītkartē, kā arī kontaktpersonas informāciju, kas ar e-pastu ir nosūtīta Morek, t.i., jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, jūsu pārstāvētās firmas adrese.

 

Mērķi, kādos jūsu personīgo informāciju Morek lieto:

  • Jūsu pasūtījumu izpilde;
  • Lai sūtītu un turpinātu pārvaldīt uzaicinājumus uz Morek pasākumiem;
  • Lai sūtītu informāciju par jaunumiem un kampaņām;
  • Jūsu viedokļa apkopošanai par produktiem un pakalpojumiem, izmantojot aptaujas.

Piekļuve jūsu personiskajai informācijai ir ierobežota Morek darbiniekiem un Morek biznesa vadības sistēmu administratoriem. Lai nodrošinātu konfidencialitāti, mēs esam noslēguši attiecīgus līgumus ar personām, kurām ir piekļuve jūsu datiem. Mēs apstiprinām, ka jūsu personas informācija trešajām personām var tikt izpausta tikai gadījumos, ja to pieprasa likums vai pēc jūsu piekrišanas / pieprasījuma.

 

Morek saglabā jūsu personisko informāciju tikai jūsu darba attiecību laikā ar uzņēmumu, kuru jūs pārstāvat. Pēc tam, kad Morek saņem informāciju par darba attiecību izbeigšanu starp jums un pārstāvēto uzņēmumu, jūsu personiskā informācija tiek droši noņemta kā neatbilstoša.

 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums:

 

Morek Grupa
Lelle 24 Estonia
Tallinn 11318
+372 6041 423
morek@morek.ee